กำจัดพาหะนำโรค

พาหะนำ โรค ตัวร้าย

1.เชื้อโรค แบคทีเรีย.

2.หนอนพยาธิ

3.เชื้อไวรัส

4.เชื้อโปรตัวซัว

5.เชื้อรา

 


 โรค ฉี่ หนู

เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อ

 

แบคทีเรียเลปโตสไปรา

 

(Leptospira) สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับคน

 

และสัตว์ ผู้ติดเชื้อจากโรคฉี่หนูที่ไม่ได้รับการ

 

รักษาอย่างเหมาะสม อาจมีอาการรุนแรงขึ้น

 

จนทำให้ตับและไตเกิดความเสียหาย ตับวาย

 

หายใจลำบาก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และอาจ

 

ถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

Visitors: 114,081