ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์


 
ปราสาทสัจธรรม
4.5 
(9,659)
สถานที่ท่องเที่ยว · 206/2 หมู่ที่ 5 ถนน พัทยา-นาเกลือ
วัดขนาดใหญ่ทำจากไม้แกะสลัก
เปิดเมื่อ 08:00
 วัดสูง 20 ชั้นทำจากไม้แกะสลักด้วยมือทั้งหลัง ปัจจุบันยังสร้างไม่เสร็จ จำหน่ายบัตรให้เข้าชม
 
 
เมืองจำลอง พัทยา
4.1 
 (4,501)
สถานที่ท่องเที่ยว · 387 ถนนสุขุมวิท
แบบจำลองย่อส่วนสถานที่สำคัญ
เปิดจนถึง 21:00
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีแบบจำลองขนาดเล็กของสถานที่สำคัญในประเทศไทยและต่างประเทศ มีคาเฟ่ด้านใน

 
ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา
3.9 
(16,747)
ตลาดน้ำ · หมู่ที่ 12 451/304 ถนนสุขุมวิท
เปิดจนถึง 20:00
"... ร้านค้าน้อย สินค้าแต่ละภาคซ้ำๆ กัน เหมาะกับนั่งท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น..."
 
 
PATTAYA SHEEP FARM
4.1 
(2,270)
สถานที่ท่องเที่ยว · 73
เปิดเมื่อ 09:00   
http://www.pattayasheepfarm.com/                                                                               

ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ พัทยา
3.9 
(471)
สถานที่ท่องเที่ยว · 88
เปิดเมื่อ 10:00
 
"ที่นี่ได้รวบรวมศิลปะชาวล้านมาจำลองรวบรวมไว้ๆทั้งชีวิตการเป็นอย่ ..."
 
 
สวนนงนุช
4.4 
(18,460)
สวนพฤกษศาสตร์ · 34/1
สถานที่กว้างใหญ่ที่มีภูมิทัศน์หลายแบบ
เปิดเมื่อ 08:00
Visitors: 10,325