สถานที่ราชการ

1. กระทรวง ทบวง กรม ในหน่วยราชการ จะมีห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องสูบบุหรี่ ห้องน้ำ
1.1 ห้องประชุม จะมีผู้เข้าประชุมจำนวนมาก และจะนำพากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ เข้ามาในที่ประชุม รวมทั้งในที่ประชุม จะมีพรมปูพื้น และอาจรวมถึงผ้าม่านด้วย สิ่งเหล่านี้ เป็นที่สะสมของเชื้อโรคไว้ทั้งนั้น หากนำโอโซนอากาศเข้าไปบำบัดจะช่วยในเรื่องของการขจัดกลิ่น ให้หมดไป รวมทั้งโอโซนยังเข้าไปทำลายโครงสร้างของการเกิดกลิ่นอย่างเช่นที่ พรมปูพื้น และผ้าม่าน เชื้อโรคจะเข้าไปสะสมโดยที่เรามองไม่เห็น เวลาเข้าไปจะรู้สึกเหม็นอับ โอโซนช่วยให้บรรยากาศในที่ประชุมเป็นอากาศที่บริสุทธ์ สดชื่น ปราศจากกลิ่นเหม็นต่างๆ ทำให้การประชุมเป็นไปอย่างสบายใจ ถึงแม้เรื่องที่ประชุมจะเครียดก็ตาม และในที่ประชุมจะมีเครื่องปรับอากาศ โอโซนจะเข้าไปทำความสะอาดแฟรนคอยของเครื่องปรับอากาศ โดยเข้าไปรักษาความสะอาดของแฟรนคอย และทำลายเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุของการเกิดกลิ่นทำให้กลิ่นหายไป และกลายเป็นออกซิเจนทันที โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต

1.2 ห้องอาหาร ในหน่วยราชการ จะมีห้องอาหาร สำหรับผู้เข้าประชุม และจะมีกลิ่นอาหารออกมา ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกระเพราะที่ทำให้แสบจมูก หรือคันจมูกทำให้ต้องจามออกมา เป็นที่รำคาญใจของผู้ที่รับประทานอาหาร การใข้โอโซนอากาศในการขจัดกลิ่นนี้ โดยมีคุณสมบัติในการฟอกกลิ่น กำจัดกลิ่นให้บริสุทธ์ได้อย่างหมดสิ้น ทำให้ผู้ที่รับประทานอาหารหมดกังวลเรื่องกลิ่นรบกวนและยังสามารถทำให้หนู แมลงสาบ แมลงวัน ลดลงด้วย

1.3 ห้องสูบบุหรี ในหน่วยราชการ จะเตรียมห้องสูบบุหรี่ ไว้ให้ผู้ที่เข้ามาร่วมประชุม ในบุหรี่มีสารอันตรายอยู่มาก หากนำโอโซนเข้าไปใช้ สารอันตรายเหล่านี้จะถูกออกซิไดซ์โดยโอโซนและเปลี่ยนให้เป็นสารที่ไม่มีกลิ่นและไม่เป็นพิษ เพราะเมื่อทำกับสารอันตรายเสร็จจะกลายเป็นออกซิเจนทันที

1.4 ห้องน้ำ ห้องน้ำในหน่วยราชการ มักจะอยู่ภายในอาคาร ซึ่งจะมีอากาศถ่ายเทได้น้อยมาก จึงทำให้มีกลิ่นเหม็น กลิ่นอับชื้น และเป็นที่สะสมของเชื้อโรค การใช้สเปร์ดับกลิ่น ได้แค่บรรเทากลิ่น และไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ กลิ่นก็จะกลับมาเมื่อสารเคมี หรือกลิ่นของสเปร์จางลง แต่โอโซนมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธ์ โอโซนสมารถกำจัดกลิ่นอับและกลิ่นเหม็นต่างๆ ได้อย่างหมดสิ้น โอโซนจะเข้าไปทำลายแหล่งหรือสาเหตุของการเกิดกลิ่น ทำให้เกิดการสลายตัวหรือเปลี่ยนรูปเป็นออกซิเจน โดยไม่เป็นพิษต่อร่างกาย

2. อบจ. อบต. ห้องทำงาน ห้องประชุม และห้องสำหรับที่ลูกค้าเข้ามาติดต่อหรือห้องโถง และห้องน้ำ
2.1 ห้องทำงาน ที่มีเครื่องปรับอากาศ จะมีปัญหาเรื่องกลิ่นอับจากแอร์ การโอโซนเข้าไปทำลายเชื้อโรคในเครื่องปรับอากาศ จะช่วยรักษาความสะอาดของแฟรนคอยได้นาน ทำให้อากาศภายในห้องสะอาด สดชื่น

2.2 ห้องประชุม ในห้องประชุม จะมีปัญหาเรื่องกลิ่นมาก เนื่องจากเป็นห้องที่ปิด การหมุนเวียนของอากาศก็ทำได้ไม่สะดวก การนำโอโซนเข้าไปบำบัดกลิ่น จะช่วยในเรื่องของการ ฟอกอากาศให้บริสุทธ์ เพราะโอโซนมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค บำบัดกลิ่น ขจัดกลิ่นต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป

2.3 ห้องสำหรับลูกค้าเข้ามาติดต่องานหรือห้องโถง จะเป็นศูนย์รวมของผู้ที่มาติดต่องาน กลิ่นจะติดมากับผู้ที่เข้ามาติดต่อ ไม่ว่าเป็นกลิ่นตัว กลิ่นรองเท้า หรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ รวมทั้งอาจมีเชื้อโรคติดมาด้วย การนำโอโซนอากาศเข้าไปบำบัด จะช่วยในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ได เช่น เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา โอโซนสามารถฟอกอากาศให้บริสุทธ์ ลำจัดกลิ่นเหม็น่ต่างๆ ได้อย่างหมดสิ้น โอโซนจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับกลิ่นต่างๆ เมื่อเสร็จก็จะกลายเป็นออกซิเจนทันที ซึ่งเป็นผลดีต่อร่างกายทุกคน

Visitors: 114,072