อาคารสาธารณะ

1.โรงเรียน
  -ห้องน้ำ ในโรงเรียนจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นมาก เนื่องจากมีนักเรียนเข้าไปใช้ห้องน้ำในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จะเป็นปัญหาหลักที่ทางโรงเรียนต้องแก้ไข การนำโอโซนเข้าไปบำบัดกลิ่น ขจัดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำเป็นทางเลือกที่ดี เพราะโอโซนจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่น และบำบัดกลิ่นต่างๆ รวมทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ และยังยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ที่สำคัญฆ่าเชื่อโรคได้เร็ว และช่วยในการสลายกลิ่นให้หมดไป และกลิ่นไม่กลับมาเหม็นอีก จึงทำให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี

  -โรงอาหารและห้องครัว โรงอาหารเป็นสถานที่ที่ไว้สำหรับนักเรียนเข้าไปรับประทานอาหาร และห้องครัวเป็นสถานที่ที่ทำอาหารให้นักเรียนทาน การนำโอโซนอากาศเข้าไปช่วยในการบำบัดกลิ่น ขจัดกลิ่นเหม็นต่างๆ สามารถช่วยได้ ช่วยให้กลิ่นคาวของอาหารหมดไป และการนำโอโซนน้ำเข้าไปใช้ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากอาหารที่ซื้อมาจากตลาด มักจะมีสารเคมี สารพิษ ยาฆ่าแมลงตกค้าง การล้างด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะขจัดสารต่างๆ ให้หมดไปได้ แต่การนำโอโซนน้ำไปใช้ ในการล้างผักผลไม้และเนื้อสัตว์ต่างๆ จะช่วยให้สารต่างๆ หมดไป โดยไม่ทิ้งสิ่งตกค้างอยู่เลย จึงปลอดภัยแก่นักเรียน และอีกประการห้องครัวโรงเรียนมักเป็นห้องครัวที่เปิดหน้าต่าง ประตูไว้ จึงทำให้มีหนู แมลงสาบ แมลงวัน และอีกหลายแมลงเข้ามาได้ ถ้าแมลงพวกนี้ เข้าไปเจาะกินอาหารที่เตรียมไว้สำหรับนักเรียน จะทำให้นักเรียนได้รับเชื้อโรคจากสัตว์พวกนี้ได้ แต่ถ้ามีโอโซน แมลงเหล่านี้ก็จะลดลง เนื่องจากไม่มีกลิ่นคาวของอาหาร จึงทำให้แมลงลดน้อยลง

  -ห้องประชุมนักเรียน เป็นห้องที่รวมนักเรียนทั้งหมด เพื่อเข้ามาประชุม นักเรียนจะมีกลิ่นเหงื่อ กลิ่นตัว กลิ่นถุงเท้า รองเท้า และกลิ่นต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์มากมาย การนำโอโซนอากาศเข้าไปใช้ เพื่อบำบัดอากาศ ขจัดกลิ่นต่างๆ จึงเหมาะสมที่สุด เพราะโอโซนเป็นก๊าซที่จะเข้าไปทำลายกลิ่นเหล่านี้ และจะกลายเป็นออกซิเจนขึ้นมา จึงปลอดภัย และสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เร็วมาก กลิ่นภายในห้องประชุมจะดีอยู่ตลอดเวลา จะส่งผลทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมประชุม มีสมาธิที่ดีในการฟัง

  -ห้องพักครู เป็นห้องที่ไว้สำหรับครูทุกท่าน ที่จะต้องทำการเกตรียมสอนนักเรียน หากนำโอโซนอากาศเข้าไปบำกบัดกลิ่น ขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ จะช่วยให้อากาศภายในห้อง ปลอดโดร่ง สะอาด สดชื่น ทำให้ครู อาจารย์ มีสมิดี ในการที่เข้าสอนนักเรียนต่อไป

  -ห้องปฐมพยาบาล การนำโอโซนเข้าไปใช้ในห้องปฐมพยาบาล ช่วนให้บบรยากาศภายในห้อง มีอากาศที่บริสุทธ์ สดชื่น เวลาที่เด็กป่วย ไม่สบาย จะได้รับอากาศที่สะอาด และบริสุทธิ์ ทำให้เด็กรุ้สึกดีขึ้น และยังสามารถห่าเชื้อโรคในห้องพยาบาลได้ เนื่องจากเชื้อโรค ติดมากับนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ และทางห้องพยาบาลก็จะทำการรักษาเบื้องต้น ส่วนใหญ่เด็กที่เข้ามาใช้ห้องก็จะเป็นลม การที่ได้รับโอโซนเข้าไปก็คือได้รับก๊าซออกซิเจน ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพเด็ก

  -รถโรงเรียน ในการใช้โอโซนในบำบัดกลิ่น ขจัดกลิ่น อับต่างๆ และฆ่าเชื้อโรค บนรถรับส่งนักเรียน จะช่วยให้ กลิ่นต่างๆ หายไป และสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่น ทำให้บรรยากาศภายในรถ มีอากาศที่ สดชื่น สะอาด และบริสุทธ์ ไม่เป็นอันตรายแก่นักเรียน และโอโซนยังช่วยรักษาความสะอาดของแฟรนคอยให้สะอาด เป็นผลทำให้ผู้ขับขี่มีสมาธิที่ดี ในการขับรถรับส่งนักเรียน

2. สำนักงาน
  -ห้องทำงาน เป็นห้องพนักงานใช้ทำงาน การใช้โอโซนอากาศเข้าไปบำบัดกลิ่น ขจัดกลิ่นต่างๆ จะทำให้ ภายในห้องมีอากาศที่  สดชื่น บริสุทธ์ ผลที่ตามมาคือ ศักยภาพประสิทธิภาพของพนักงานที่ดี และที่สำคัญทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข เนื่องจากอากาศภายในห้องดีอยู่ตลอดเวลา

  -ห้องประชุม เป็นอีกห้องที่สำคัญ เนื่องจากบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร และผู้มีอำนาจในการสั่งงาน และบรรยากาศภายในห้องมักจะดูเครียดเนื่องจากงานที่จะคุยมักจะเป็นปัญหา หากนำโอโซนเข้าไปใช้ เพื่อบำบัดกลิ่นภายในห้องให้ดีขึ้น รู้สึกสะอาด และความบริสุทธ์ของกลิ่น ก็จะทำให้การประชุมออกมาอย่างไม่เครียด และสบายๆ เรื่องที่คุยอาจเป็นเรื่องเครียด แต่เมื่อได้รับอากาศบริสุทธ์จากโอโซน ก็ทำให้การประชุมออกมาในทางที่ดี และผู้ร่วมประชุมก็มีความสุข ทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดี สมองก็คิดที่จะแก้ปัญหาได้อย่างลงตัว

  -ห้องเก็บเอกสาร ห้องเก็บเอกสารพูดได้ว่าเป็นห้องที่มีฝุ่นจากเอกสารเยอะมาก ทำให้เป็นที่สะสมเชื้อโรค เพราะ เอกสารเป็นกระดาษเ กระดาษ เป็นแหล่งอาหารที่เชื้อโรคชอบสะสมอยู่ เวลาเราเข้าไปเราจะรู้สึกอึดอัด หายใจไม่สะดวก เนื่องจากเชื้อโรคภายในห้อง การนำโอโซนเข้าไป จะช่วยฆ่าเชื้อโรค บำบัดกลิ่น ขจัดกลิ่นต่างๆ ให้หมดไป เพราะโอโซนจะเข้าไปทำลาย และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ที่เป็นสาหตุของกลิ่น และช่วยบำบัดกลิ่น ขจัดกลิ่นให้ดีขึ้น เมื่อเข้าไปจะรู้สึกสบาย เพราะเชื้อโรคได้ถูกโอโซนเข้าไปทำลาย

  -ห้องน้ำ ห้องน้ำในสำนักงาน มักจะอยู่ในที่มืด อับชื้น ซึ่งเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เพราะเชื้อโรคต้องการความอับชื้น หากนำโอโซนเข้าไป โอโซนก็จะเข้าไปทำลายเชื้อโรคในที่อับชื้นได้ เพราะโอโซนสมารถฆ่าเชื้อโรคได้ในที่อับชื้น หรือที่มืด อับ และโอโซนยังบำบัดกลิ่น ขจัดกลิ่นอับชื้นต่างๆ ให้หมดไปด้วย

  -ห้องสูบบุหรี่ ในสำนักงานใหญ่จะมีห้องสูบบุหรี่ไว้ รองรับลูกค้าหรือผู้เข้ามาติดต่อในสำนักงาน บุหรี่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผู้สูบและผู้ไม่สูบ การนำโอโซนเข้าไปขจัดกลิ่นบุหรี่ภายในห้อง จึงเป็นผลที่เห็นชัดที่สุด โดยโอโซนมีคุณสมบัติในการบำบัดกลิ่น และขจัดกลิ่นให้ผลได้ 100% โดยการเปิดโอโซนทิ้งไว้ 15 นาที กลิ่นบุหรี่จะถูกโอโซนเข้าไปทำลาย และสลายตัวเป็นออกซิเจน จึงทำให้กลิ่นไม่กลับมา

3. ห้างสรรพสินค้า

  -ห้องน้ำ เป็นหน้าตาของห้างสรรพสินค้า ในห้องห้องน้ำมักจะมีกลิ่นเหม็นอับ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะแก้ปัญหา โดยการนำสเปร์หรือสารเคมีเข้าไปฉีด ซึ่งจะได้แค่บรรเทากลิ่นเท่านั้น เมื่อกลิ่นสเปร์หรือสารเคมีเจือจางลง กลิ่นเหม็นก็จะกลับมาเหมือนเดิม จึงทำให้สิ้นเปลืองสเปร์และสารเคมี แต่หากนำโอโซนเข้าไปบำบัดกลิ่น ขจัดกลิ่น โอโซนจะเข้าไปทำลายแหล่งที่เกิดกลิ่น เมื่อทำปฏิกิริยาเสร็จ โอโซนก็จะกลายเป็นออกซิเจน และที่สำคัญโอโซนฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียในอากาศได้ ทำให้อากาศภายในห้องน้ำบริสุทธิ์และสดชื่นขึ้น

  - ศูนย์รวมอาหารหรือฟาสฟูดส์ จุดนี้เป็นจุดที่มีกลิ่นอาหารคละฟุ้งไปทั่ว และที่สำคัญช่องอากาศที่สำหรับถ่ายเทกลิ่นอาหารจะน้อยมาก จึงทำให้ทั่วบริเวณนี้ จะมีแต่กลิ่นอาหารมาก การนำโอโซนอากาศเข้ามาบำบัดกลิ่น ทำให้อากาศบริสุทธ์ สะอาด ขจัดกลิ่นเหม็นของอาหารไปได้ เพราะโอโซนมีคุณสมบัติในการขจัดกลิ่นที่เห็นผลได้ชัดเจนที่สุด โดยโอโซนจะเข้าไปทำลายโครงสร้างของกลิ่นต่างๆ ทำให้เกิดการสลายตัวหรือเปลี่ยนรูป

  -ร้านอาหาร ในห้างสรรพสินค้าจะมีร้านอาหารต่างๆ เข้ามาเช่าพื้นที่ขายอาหารมากมาย และกลิ่นแต่ละร้าน มักจะออกมาภายนอกร้าน เพราะทางร้านเปิดประตูไว้รอรับลูกค้าตลอด เป็นสาเหตุทำให้ในห้างสรรพสินค้าเต็มไปด้วยกลิ่นของอาหารแต่ละชนิด จึงสร้างความเดือดร้อนรำคาญของผู้ที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของ หรือเดินเที่ยวภายในห้างนั้นๆ หากทางห้างมีนโยบาย ให้ทางร้านปรับปรุงเรื่องของกลิ่นอาหารรบกวนลูกค้า โดยการนำโอโซนอากาศเข้าไปบำบัดกลิ่นในแต่ละร้าน ก็จะเป็นทางออกที่ดี เพราะประโยชน์ของโอโซน ช่วยในการขจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยส่วนประกอบไอระเหยของสารอินทรืย์จะถูกโอโซนเข้าทำลาย ส่งผลให้กลิ่นต่างๆ ถูกขจัดไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

  -ศูนย์รวมอาหารสดและอาหารทะเล ตามห้างสรรพสินค้าจะมีอาหารสดจำหน่าย จำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ รวมถึงอาหารทะเล ซึ่งอาหารเหล่านี้จะมีกลิ่นเหม็นคาวมาก การนำโอโซนเข้ามาบำบัดในเรื่องกลิ่น สามารถใช้ได้เหมือนกัน เพราะโอโซนสามารถช่วยในการขจัดกลิ่น ฟอกอากาศให้บริสุทธ์ ได้อย่างหมดสิ้น

  -ห้องขยะ เป็นห้องที่รวมขยะทั้งหมดในห้าง ทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค รวมทั้งแมลงสาบ แมลงวัน และหนู การนำโอโซนเข้าไปบำบัด จะช่วยในการขจัดกลิ่นเหม็นต่างๆ ให้สะอาด และช่วยในการฆ่าเชื้อโรคให้หมดไป ทำให้ในห้องขยะไม่มีกลิ่นเหม็น รวมทั้งสามารถ ทำให้แมลงสาบ แมลงวัน หนู ไม่เข้ามาในห้องขยะ เพราะไม่มีกลิ่นนำพาสัตว์พวกนี้เข้ามา และที่สำคัญทำให้สุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานดี รวมถึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีกลิ่นขยะมารบกวน ซึ่งเป็นผลทำให้เป็นที่พอใจกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ


4.ร้านสะดวกซื้อ
  -เครื่องปรับอากาศ ร้านสะดวกซื้อจะเปิดเครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชม. โดยไม่มีการปิดเลย ความสกปรก จึงเข้าไปอยู่ภายในแฟรนคอย แฟรนคอยจะเกิดหยดน้ำและฝุ่นละอองเกาะ ทำให้เป็นที่อาศัยของ เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรคจะยึดเกาะฝุ่น ทำให้แฟรนคอยสะสมความสกปรกมากขึ้นทุกวัน เชื้อราจะสาร้างกลิ่นอับๆ ร่างกายจะสะสมและกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ เป็นเหตุให้พนักงานและลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการ ได้รับเชื้อโรค การนำโอโซนไปติดตั้งเพื่อเข้าไปทำลายเชื้อโรคในแฟรคอย จะช่วยรักษาความสะอาดของแฟรนคอยได้นาน ทำให้อากาศภายในห้องปลอดโปร่ง สะอาด บริสุทธ์ เพราะปราศจากเชื้อโรคต่างๆ ส่งผลให้พนักงาน และลูกค้า ทำงานและเดินซื้อของในร้านสะดวกซื้ออย่างสบายใจ และที่สำคัญโอโซนยังช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการอุดตันของแฟรนคอย ทำให้เครื่องปรับอากาศประยัดพลังงานในที่สุด

  - กลิ่นของอาหาร ในร้านสะดวกซื้อ จะมีกลิ่นของอาหารที่จำหน่าย และใช้ไมโครเวฟในการทำให้อาหารสุก และกลิ่นจะออกมาทำให้คละฟุ้งภายในร้าน และที่สำคัญ ร้านสะดวกซื้อ จะไม่มีการเปิดประตูเพื่อไล่อากาศออกเลย กลิ่นจึงวนเวียนอยู่ภายใน การใช้โอโซนเข้าไปทำลาย หรือสลายกลิ่น โดยโอโซนจะเข้าไปทำลายกลิ่นทำให้เกิดการสลายตัว หรือเปลียนรูปเป็นออกซิเจน และกลิ่นก็จะไม่กลับมารบกวนภายในร้าน ทำให้กลิ่นภายในร้านสดชื่น สะอาดขึ้น

  - กลิ่นที่ติดตัวมากับลูกค้าหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ กลิ่นที่ติดตัวมากับลูกค้ารวมถึงที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ เมื่อเข้ามาภายในร้าน จะทำให้กลิ่นไม่ไปไหน จะวนเวียนอยู่ภายในร้าน ทำให้ผู้ที่อยู่ภายในร้านเกิดอาการ หงุดหงิด อึดอัด การนำโอโซนเข้าไปช่วยในการขจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ โอโซนจะเข้าทำลายกลิ่น ส่งผลให้กลิ่นไม่พึงประสงค์ถูกขจัดไปอย่างหมดสิ้น ทำให้อากาศภายในร้านกลับมาดีขึ้น

  -ธนาคาร มีเครื่องปรับอากาศ ปัญหาของห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ คือการสะสมของฝุ่นละออง และเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส สามารถกระจายในอากาศ และติดต่อสู่ผู้อื่นที่ใช้ห้องร่วมกันได้ ในธนาคารเป็นหนึ่งสถานที่ที่มีผู้คนเข้าไปใช้บริการมาก และจะปิดประตูตลอด ซึ่งทำให้อากาศภายในห้องไม่ได้รับการถ่ายเทอากาศเข้าออกเลย เครื่องปรับอากาศที่ใช้งานอยู่ตลอด จะเกิดหยดน้ำและมีฝุ่นละอองเกาะ ทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อรา และชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรคจะยึดเกาะฝุ่น ทำให้แฟรนคอยสะสมความสกปรกมาขึ้นทุกวัน เชื้อราในเครื่องปรับอากาศจะสร้างสารพษซึ่งมีกลิ่นอับ เมื่อหายจะเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะสะสม และกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ได้ ผลที่ตามมาคือ พนักงานที่อยู่ภายในห้องตลอด จะได้รับเชื้อนี้ เป็นผลกระทบทำให้เกิดการเจ็บป่วยและไม่มีสมธิ หรือประสิทธิภาพในการทำงานลดลง หากนำเครื่องโอโซนติดคู่กับเครื่องปรับอากาศ โอโซยจะเข้าไปทำลายเชื้อโรคในแฟรตคอย จะช่วยรักษาความสะอาดของแฟรนคอยได้นาน อากาศภายในปลอดโปร่ง สะอาด บริสุทธ์ สดชื่น ส่งผลให้พนักงานได้รับอากาศที่บริสุทธ์ ซึ่งจะทำให้พนักงานทำงานได้อย่างสบาย ไร้กังวล มีสมาธิ และประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับจากโอโซน ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียในอากาศ ที่เกิดจากอากาศไม่บริสุทธ์ สลายกลิ่นต่างๆ ทำให้อากาศบริสุทธ์ สดชื่น และที่สำคัญ โอโซนสามารถบำบัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆที่ติดตัวมากับลูกค้าได้ด้วย นอกจากนี้ยังยืดอายุการอุดตันของแฟรนคอย และทำให้เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานในที่สุด

Visitors: 7,484