4.โอโซนกับยาฆ่าเเมลง

ในทุกๆวันคนเรามีความรู้ เเละ ศึกษาเรื่องสุภาพมากขึ้น จึงทำให้ปริมาณการบริโภคผักเเละผลไม้เพิ่มมากขึ้น
เเละ กระบวนการการทำความสะอาดผักผลไม้ หรือ อาหารต่างๆ ที่จะนำเข้าสู่ร่างกายจึงเป็นเรื่องสำคัญ
ซึ่งยาฆ่าแมลง เป็นสารประกอบที่สามารถกำจัดได้หลายวิธี คลอรีน โซเดียมไบคาร์บอเนต ด่างทับทิม สามารถช่วยทำให้สะอาดได้บ้าง แต่ มีผลข้างเคียง จากสารก่อมะเร็ง
แต่หากใช้แช่และล้างด้วยน้ำโอโซน จะได้ผักที่สะอาด ลดปริมาณเชื้อโรค และ ย่าฆ่าแมลง เพราะ เมื่อโอโซน O3 ไปรวมกับสารประกอบกลุ่มไฮโดรคาร์บอน จะได้ น้ำ (H2O) คาร์บอนไดอ็อกไซด์ อ็อกซิเจน และ อื่นๆ

Visitors: 114,076