ราชบุรีรีสอร์ท

ราชบุรีรีสอร์ท ในอนาคต
รีวิวบ้านพักคนชรา ห้องเล็ก 600,000 บ. ห้องใหญ่ 900,000 บ. ไม่รวมค่าอาหาร ส่วนกลางเดือนละ 2,500 บ. หมอพยาบาลฟรี ใช้สวัสดิการบัตร 30 บ.


"ธนาคารน้ำใต้ดิน" แก้ภัยแล้งยั่งยืน!!

..คลิปนี้อธิบายดี ทำครบวงจร ช่วยกันทำให้แพร่หลาย เป็นคุณต่อแผ่นดินครับ!!

ธนาคารน้ำใต้ดิน คลิปนี้อธิบายดี ทำครบวงจร ฝากส่งให้ อบต อบจ ทั้งหลาย ช่วย ๆ กันทำให้แพร่หลาย เป็นคุณต่อแผ่นดิน

Visitors: 10,997