Big Cleaning

Big Cleaning เป็นการทำความสะอาด 1-3 ครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อโรคดับกลิ่น ลดมลพิษในอากาศ โดยใช้โอโซนเข้มข้น ซึ่งจะต้องอบครั้งละชั่วโมง ทำตลอดทั้งวัน หลายๆครั้ง
อาคารสำนักงานโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร บ้าน คอนโดที่พักอาศัยที่มีปัญหาด้านอากาศ มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เชื้อโรค ฝุ่น ควัน รวมทั้ง แมลงและสัตว์ที่พาหะนำโรค ควรทำการอบด้วยโอโซนเข้มข้นเป็นประจำทุกวัน ด้วยความเข้มข้นต่ำ แต่หากไม่สามารถทำได้ ก็ควรได้รับการบำบัดอากาศอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดย Big Cleaning ซึ่งเป็นการทำความสะอาดอากาศ เพื่อฆ่าเชื้อโรคดับกลิ่น ลดมลพิษในอากาศ กำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรค โดยใช้โอโซนเข้มข้น ซึ่งจะต้องอบครั้งละชั่วโมง ทำตลอดทั้งวัน หลายๆครั้ง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ที่สามารถ
ดูแลด้านความปลอดภัยจากโอโซน ได้เป็นอย่างดี

Visitors: 7,484