เช่าระบบ/เช่าเครื่อง

บริษัท มีทั้งการให้เช่าเครื่องแบบ DIY และ แบบวางระบบ คิดเป็นรายเดือน ซึ่งเมื่อท่านมีเครื่องโอโซนที่ทำการเปิดใช้ทุกวัน จะทำให้เชื้อโรคลดลงตลอดเวลา รับประกันแมลงสาบ และพาหะนำโรค จะไม่มีเยี่ยมท่านอีก

ควรทำทั้งในห้องนอน ห้องทำงาน ห้องผลิต สโตร์ ห้องเก็บของ ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องโถง หรือบริเวณอื่นๆ ให้อยู่ใน
สภาวะที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ปลอดแมลง และสัตว์พาหะ อย่างต่อเนื่อง

Visitors: 114,798