เช่า

บริษัท มีระบบให้เช่าเพื่อให้ทดลองใช้ หรือไม่ต้องลงทุนสูงนัก โดยเริ่มต้นที่ 3 เดือน
เพื่อให้มั่นใจกิอนการตัดสินใจ และเพื่อควบคุมให้อากาศในห้องนอน ห้องทำงาน
ห้องผลิต สโตร์ ห้องเก็บของ ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องโถง หรือบริเวณอื่นๆ ให้อยู่ใน
สภาวะที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ปลอดแมลง และสัตว์พาหะ อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นผลกว่า

Visitors: 7,484