บริษัทโอแซดวัน ก่อตั้งเมื่อปี 2555 เพื่อตรวจวัดสภาพอากาศ และน้ำที่เหมาะสม กับคนทั่วไป 
และปรับปรุงสภาพอากาศและน้ำ
ให้กับสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย 
ทำให้ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ ผู้เกี่ยวข้องได้รับอากาศและน้ำที่ดี อย่างเพียงพอ

ปราศจากเชื้อโรค รวมทั้งให้ความรู้ทางด้านนี้อย่างจริงจัง 
โดยใช้เครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐาน มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีอุปกรณ์
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องโอโซนน้ำ และเครื่องโอโซนอากาศมากกว่า 30 รุ่น
ลูกค้าของ OZ1มีทั้ง ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ราชการ ฯลฯ
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ สุขภาพจิต สุภาพกายดี แข็งแรง สดชื่น แจ่มใส มีพลัง สร้างพัฒนาการให้กับเด็ก
สร้างสถานที่ที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย  ฯลฯ
 
Visitors: 7,484