Ozone Oz1


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

#1 โดย: GOD [IP: 101.51.170.xxx]
เมื่อ: 2020-01-04 15:47:33
ข้อมูลเยอะดี ใช้ได้ครับ
#2 โดย: คุณอย่ามาหลอกคน [IP: 184.22.203.xxx]
เมื่อ: 2020-04-05 19:58:32
โอโซน มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อหลายแบบ แต่มีระยะเวลาอยู่ในอากาศปรกติได้แค่ 30 นาที

ในระหว่างอบโอโซนมนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรงเพราะเป็นพิษกับมนุษย์ (ออกซิเจน จะไปจับแล้วเกิดความระคายเคือง)
#3 โดย: ผู้รู้ [IP: 118.174.237.xxx]
เมื่อ: 2020-05-10 17:09:49
โอโซนมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ อยู่รอบๆตัวคน ทุกๆวัน มากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ถ้าถูกคนไม่ได้ คนคงตายหมดโลกแล้วล่ะ
ลองเปิด Air4Thai ดูนะครับว่า วันนี้ มีโอโซนเท่าไหร่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 113,359